TANGERUD, Odd, 

 Prelegoj kaj traduka¢oj en Esperanto:

 Prelegoj:

 “La drama mondo de Henrik Ibsen”.

“Mia vivo en Esperanto-lando”.

“Prezento de la poemaro pri Veslemey:“La Montarino”  de Arne Garborg.

“Prezento de la dramo “Ifigeneja” de Evripides.

“Prezento de la dramo “Imperiestro kaj Galileano” de Henrik Ibsen.

“Prezento de la dramo “La Tronpretendantoj” (“Kongsemnene”) de Henrik Ibsen.

“Prezento de la dramo pri Nora: “Puphejmo”  (“Et dukkehjem”) de Henrik Ibsen

“Prezento de la dramo “Peer Gynt” de Henrik Ibsen,

“Prezento de la dramo “Popol malamiko” (“En folkefiende”) de Henrik Ibsen.

“Moralaj aspektoj en la literaturo”

“Nordahl Grieg - norvega poeto.”

“Norvega poemaro de post 1830.”

“Norvega popola poezio.”

“Ragnhild Jölsen - neoromantika verkistino.”

“Reßo Sverrir - nia unua retorika majstro, kiu konkeris Norvegion per 70 viroj.”

“Viktimoj” de Julio Baghy  (unupersona teatra¢o)

Dramoj de Ibsen tradukitaj de Odd Tangerud:

 

La Tronpretendantoj              (“Kongsemnene”).

La Kolonoj de la Socio              (“Samfundets Stötter”).

Puphejmo                            (“Et Dukkehjem”).

Popolmalamiko                  (“En Folkefiende”).

“La Sovaßa Anaso”                        (“Vildanden”).

Rosmersholm”.

La Sinjorino el la maro              (“Fruen fra Havet”).

Hedda Gabler”.

La Konstruestro Solness              (“Bygmester Solness”).

Eta Eyolf                             (“Lille Eyolf”)

John Gabriel Borkman” .

“Kiam ni mortintoj vekißas”  (“Når vi döde vågner”).  

"La asocio de la junuloj" ("De unges forbund")

 

Ludvig Holberg:               Jeppe sur la Monto  (komedio)

Tor Jonsson:                  “Lasta preno”  (“Siste stikk”) (Unuakta¢o)

 

Dramoj el internaciaj fontoj:

 

Evripides:                    “Ifigeneja”  (greka)            (Teatra versio)

                                  “Medeja”                             

Paul Claudel:              La Anunciacio al Maria  (“L’Annonce Faite  A Marie”)          

                                    (franca) (Teatra versio)   Bodskapet  til  Maria

Pär Lagerkvist             “Bödeln”  (= "La Ekzekutisto")  ("Bödeln")  (sveda)

Kaj Munk                   “Antaª Cannae”  (“För Cannae”) (dana)  (unuakta¢o)

Eugen O’Neill:             “Anna Christie” - 3. kaj 4. aktoj  (USA).

                                  “Oleo” (“Oil)  (USA)   (unuakta¢o).

August Strindberg:            “Majstro Olof”  (“Mäster Olof”)  (sveda)

Anton Tsjekhov:            “Svat-festeno”.    (rusa)  (unuakta¢o).

                                  “La urso”                               (unuakta¢o).

Jóhann Sigurjónsson:  Galdra-Loftur aª Loftur la Sor¤isto”.  (islanda)         

Vilhelm Moberg:            “Foirvizito”  (“Marknadsferd”)  (sveda)  (komedio)

                                  “Leterkomedio”  (“En brevkomedie”)  (sveda)

                                  “Sabat-vesperon”   (“Lördag”) (komedio)  

 

Norvegaj noveloj tradukitaj de Odd Tangerud:

 

Aanrud, Hans:                        Sub distrikta zorgado              (På legd).

Björnson, Björnstjerne:             La Patro                (Faderen).

Borgen, Johan:            Herbejo

                                  La Heroo                                      (Helten).

                                  Jonjo kaj Jo¤jo                      (Jorunn og Lillebror).

Braaten Oskar:            La “Policulo”                   (Kongstabeln)

Duun, Olav:                Per Anders Juvik.

Evensmo, Sigurd:            Maltaªgulo en la ludoma korto  (En tufs i bakgården).

Garborg, Arne                        La Ventego                                  (Kolbotnbrev)

Hagen, Ingeborg Refling:  Pustula¤o                    (Eiterkveisa)

Heggland, Johannes             La Ponto super la Falo     (Brua over fossen):

Jölsen, Ragnhild:            La Fajro                           (Branden).

                                  La dekdua en la dometo              (Den tolvte i stua).

Kielland, Aleksander:            La Birdoj migras hejmen              (Arbeidsfolk XII).

                                  Torfomar¤o                             (Torvmyr).

                                  La nova Ãapel-pastro              (Den nye kapellanen).

Lie, Bernt:                   La unua ordono                (Avgud).

Pröysen, Alf:               La avinbildo                                 (Bäsmorbildet).

                                  Fantomoj                                 (Spökelser).

                                  Kareso                                      (Kjärtegn)

                                  Rid-Klara                           (Flir-Klara)

                                  La Tondilo                                   (Saksa).

Sandel, Cora:              La arto murdi              (Kunsten å myrde).

Sandvig, Anders:            Karnavalo.                              (Karneval)

Sivle, Per                    Cigano-Nils                            (Fanta-Nils).

Stigen, Terje:              Najbaroj                                 (Naboer).

Tangerud, Odd     La Ãevalido                                 (Folungen).

                                  Mikkel - El la sagao de malvenkulo.            (Mikkel )

Uppdal, Kristoffer:            La Akvofalo                                 (Fossen).

Vesaas, Tarjej             La Ãevalo de Hogg              (Hesten på Hogg).

                                  G por Gudny.                                    (G for Gudny)

                                  Kuraßa formiko                       (Ein modig maur).

                                  Neßas                                      (Det snör).

                                  Jeno stranga                                    (Det rare).

                                  Signe Ton.

                                  Nuda.                                      (Naken)

Vik, Björg:                  Marborda Pejzaßo                  (Kystland)

 

 

Arne Garborg:             

La Poemaro pri Veslemey "La Montarino"   [70 poemoj].  

Prelego pri Veslemey di Odd Tangerud - Dette foredraget finnes også på norsk.

La plej granda kohera lirika poemaro en la norvega poezio.

  La Instruanto  (Dramo)            (“Læraren” , skodespel)

 

Opaj Poemoj  tradukitaj de Odd Tangerud:

 

A.Hj.Andersen          : Orpluv'         (Gullregn  = citiso)

Kari Bakke                 : Morgaª                      

J. Björnebo                 : Ischariot

E. Boyson                   : Pasaßero

O. Bull                                    : Festeno

J-M. Bruheim              : Ãe la fonto

H. Börli                       : La kapreolo

     "                             : Ni posedas la arbarojn

     "                             : Solaj ni estas

Claes Gill                    : Mateno apud la maro

      "                            : Fußanta juneco

      "                            : Gloria victis

N. Grieg                      : La letero

                                  : Akvo

    "                              : Novkultivejo

    "                              : Bicikla stirilo

    "                              : L' elito

I. Hagerup                   : La leontodo

    "                              : Episodo

G. Hofmo                   : Malica espero

 A. Hovden                 : Landon belegan

H. Ibsen                      : Batis Orfeo -            (Orfevs slo -)

    "                              : Molanaso            (Ederfuglen)

                                  : Bruligitaj Ùipoj            (Brändte skibe)

    "                              : XIII

    "                              : La arßento            (Sölvet)

                                  : Lumtima            (Lysredd)

                                  : Konstruotado  (Byggeplaner)

                                  : Strofo

                                  : El mia hejma vivo            (Fra mit husliv)

                                  : Birda kanto   (En fuglevise)

R. Jacobsen                 : Subite -

     "                             : Ãambro 301

     "                             : La kudromaÙino

     "                             : Pejzaßo -

     "                             : Hola, ¤ielarko!

     "                             : La belo de pontoj

     "                             : Sombra sagao

     "                             : Domoj el vitro

     "                             : Realo

T. Jonsson                   : La vorto    (Ordet)

     "                             : Norvega amokanto            (Norsk kjärleikssong)

     "                             : Du virinoj  (To kvinner)

     "                             : Reßo farmistknabo            (Kong Husmannsgut)

     "                             : Ãe la limo     (Ved grensa)

     "                             : Povra deziro              (Fattig ynskje)

     "                             : Preßo en la soleco            (Andakt i einsemda)

     "                             : Do kaptu min, solec'               (Så stig da i meg einsemd)

V. Krag                       : Fandango

    "                              : La poezio

Tove Lie                     : Neklarigble

S. Mehren                   : La patrino de narkotikulo.

I. Moe                         : Pluketi frambojn

M. Munthe                  : La Julvespero -            (Nissen og rottene)

     "                             : La koboldo            (Nissens julekveld)

S. Mörck                     : Virino            (Kvinne)

    "                              : Libereco            (Frihet)

Å.M. Nesse                 : Ne metu vian manon

R. Nilsen                     : La legomejo                     (Gartnerlökka)

     "                             : £tona grundo             (På stengrunn)

     "                             : Voko de la revolucio            (Revolusjonens röst)

O. Nygard                   : Levißas la vesper'             (No reiser kvelden seg)

     "                             : Al mia filo                        (Til son min)

S. Obstfelder               : Bluanemonoj              (Blåveis)

       "                           : Ãu povas paroli                (Kan speilet tale?)

       "                           : Ïenro                        (Genre)

A. Pröysen                  : Kampara danco            (Sönnavindsvalsen)

       "                           : Musokanto                  (Musevisa)

       "                           : La skarabo                       (Tordivelen og flua)

       "                           : Venos nova tag'            (Du ska’ få en dag i morå)

                                  : Spitkanto de Tora            (Trassvisa hennes Tora)

                                  : La unua leontodo            (Den förste lövetann)                           

J. Sande                      : La akrigÙtono            (Slipesteinen)

     "                             : La tajloro              (Skreddarsveinen)

     "                             : Ulo kaj kato                       (Kallen og katten)

     "                             : Kiam Daniel sur Ùip'             (Då Daniel drog)

     "                             : Daniel Davidson

     "                             : Pledo de la serpento              (Ormeljod)

     "                             : £tormo el okcidento                    (Storm frå vest)

     "                             : Post la Ùtormo                     (Etter stormen)

Per Sivle                     : "KaÙu min, Panjo!"                (Göym meg, Mor)

H. Sverdrup                : La poemo

M. Takvam                 : Patrino finis sian -

K. Uppdal                   : La rivereto

     "                             : La nuda dio

H.M. Vesaas               : Virino nova

       "                           : Feli¤aj manoj

T. Vesaas                    : Kanto

     "                             : Foje estis -               (Det var ein gong)

     "                             : Invito

     "                             : Inter la enspiroj

     "                             : Pluvo en HiroÙima

A.O. Vinje                  : Neniam                       (Den dag kjem aldri)

      "                            : Nacieco                       (Nasjonalitet)

      "                            : La amdezir'                      (Når ikkje lenger du elska kan)

      "                            : La vundito                        (Den särde)

      "                            : La vizio                (Eit syn)

R. Vaage                     : La talpo

J.S. Welhaven             : La dornujo                       (Det tornede trä)

H. Wergeland             : La papilio             (Sommerfuglen)

A. Överland                :  Programo

Injeto (popolkanto)                                       (Inga Litimor)

Vetkantoj malnovaj  (antikvaj)                     (Gamle-stev)

Vetkantoj novaj                                       (Ny-stev)  

Torf - Einar     (Heimskringla)

Unua Gudrunkanto                                       (Edda)  

Evripides    Ifigeneja

 

[Kelkaj opaj poemoj estas tradukitaj en kunlaboro kun Jon Römmesmo, kiu donis multajn bonajn proponojn el sia artista starejo.]


Henrik Ibsen              Puphejmo


JEC Scandinavia as
Avd. Faglitteratur
PO. Box 54
N-3401 Lier
Norway